KARMÁŠEK – Reklamní agentura, grafické studio, fotoateliér & tiskárna v Českých Budějovicích

Výstavní síň

A tak jedno po druhém začínají se více či méně mechanizovat řemesla, jež v minulosti sloužila pracujícímu člověku jako prostředek k dosažení kultury, takže nyní jen některé oblasti, jako je komponování hudby, malování obrazů či pronášení přednášek v rádiu, vyžadují skutečnou odpovědnost a dovednosti člověka, který se jim věnuje. Všech ostatních pracovníků se dotýkají pouze záležitosti ekonomické.

Eric Gill, Esej o typografii, Sheed and Ward, 1936, česky Rubato, 2014

Naše výstavní síň představuje protiváhu k tomuto vývoji. Pořádáme v ní výstavy, přednášky, školení, soutěže nebo jiné happeningy.

Člověk - temperament - hudba

Člověk ~ temperament ~ hudba

29. května 2015 od 15.30 hod.

Přednáška na téma prolínání hudby a výtvarného umění od Ivany Bažantové z Hamu a Pražské konzervatoře.

Otevření výstavní síně, křest knihy

Otevření výstavní síně, křest knihy

20. června 2015 v 15.00 hod.

Otevření výstaní síně a křest knihy Ivana Kroupy 222823856.. 018002819...... 784438418034442.... 980048764..

Objednávkový formulář