KARMÁŠEK – Reklamní agentura, grafické studio, fotoateliér & tiskárna v Českých Budějovicích

O nás

Jsme agentura s dlouhodobou historií - během první republiky tiskárna, po skončení komunismu provoz zaměřený na předtiskovou přípravu, následně rozšíření o další činnosti a obory - produktovou fotografii, grafické studio, tisk a dokončovací zpracování. V současnosti nabízíme i POS a POP reklamu a další služby vybočující z hlavního polygrafického zaměření.

Více

V roce 1927 vznikla ve Dvoře Králové nad Labem tiskárna Ježek & Karmášek. Mezi její hlavní klienty patřily textilní podniky, které se ve východních Čechách v té době vyskytovaly v hojné míře. Podařilo se jí překonat hospodářskou krizi v první polovině třicátých let, po roce 1948 budovu tiskárny i veškeré vybavení zkonfiskoval komunistický režim. V roce 1950 byla litografie-kamenotiskárna Ježek & Karmášek převedena do nár. podniku grafické tiskárny.

Syn i vnuk zakladatele pracovali v polygrafii, oba se věnovali předtiskové přípravě. Syn zůstal ve východních Čechách, vnuk se v první polovině osmdesátých let přestěhoval do Českých Budějovic, kde začal pracovat v dnes již zaniklých Jihočeských tiskárnách. Po roce 1989 začal sám podnikat a navázal tak na tradicii svého dědečka. K předtiskové přípravě postupně přidával, tak, jak si technologický vývoj i požadavky klientů vyžadovaly, další provozy, až do současné podoby, kdy vedle přípravy a grafického studia nabízí podnik také tisk, dokončovací zpracování, produktovou fotografii i různé reklamní realizace.

Původně čistě polygrafická provozovna se přetransformovala v reklamní agenturu snažící se na jednu stranu udržet krok s vývojem, na stranu druhou neztratit řemeslnou tradici, která jí je vlastní a ze které čerpá. Od roku 2014 působí v agentuře také pravnuk zakladatele dvorecké tiskárny.

Budova staré tiskárny

Budova tiskárny stála - a stále stojí, i když kompletně přestavěná - v Čechově ulici ve Dvoře Králové nad Labem.

Vybavení staré tiskárny

Tiskárna obsahovala dobové vybavení pro litografii - předtiskovou přípravu, kamenotisk a knihařské zpracování.

Komunismus

Několik fotek z období komunismu. Syn a později také vnuk zakladatele dvorecké tiskárny pracovali v různých tiskárnách ve východních a severních Čechách. 

Lidé

Tiskárna měla průběžně mezi 20 a 30 zaměstnanci, z části tvořenými rodinnými příslušníky nebo vzdálenějšími příslušníky zakladatelů.

Objednávkový formulář