R0001026.JPG
studio 2.jpg
studio 1.jpg
R0001026.JPG

Reklamni agentura & tiskárna z Českých Budějovic


Reklamní agentura & tiskárna

SCROLL DOWN

Reklamni agentura & tiskárna z Českých Budějovic


Reklamní agentura & tiskárna

 

Jsme agentura z Českých Budějovic poskytující reklamní poradenství, včetně celkového zajištění kampaně. Vytváříme grafické návrhy – od korporátní identity až po webové stránky, poskytujeme služby předtiskové přípravy, tisk a dokončující zpracování. Pracujeme ve vybaveném grafickém studiu a fotoateliéru, tiskárně s ofsetovým
a digitálním strojem, s odpovídajícím knihařským zázemím. Máme zkušenosti s přípravou POS materiálů a in-store marketingem, včetně velkoplošného tisku, outdoorové reklamy a polepu dopravních prostředků. Klademe důraz na výtvarné a řemeslné zpracování a individuální přístup ke každému klientovi. 

V rámci marketingového poradenství plánujeme a provádíme reklamní kampaně s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Dokážeme skloubit teoretické cíle s praxí a tak účinně oslovit ty, kterým je sdělení určeno – tedy Vaše klienty a ty, kteří se jimi stanou.

 
studio 2.jpg

O nás


O nás

SCROLL DOWN

O nás


O nás

Již přes 25 let se zabýváme poradenstvím v oblasti reklamy a propagace. Nabízíme služby grafického studia, fotoateliéru a profesionálně vybavené tiskárny. Rádi pro Vás zpracujeme reklamu na míru. Na základě konzultace Vám připravíme plán a provedeme kroky nezbytné k jeho realizaci. Se svými náměty se nemusíte obracet na více dodavatelů. Ušetříme Vám čas i náklady.

Tiskové materiály

Plně vybavené grafické studio a tiskárna pro vás připraví běžné tiskové materiály – např. letáky, vizitky nebo katalogy. Ofsetové a digitální stroje umožňují realizaci velkoplošného tisku. Rádi pro Vás zajistíme outdoorovou reklamu, stojany, poutače nebo polep dopravních prostředků. K dispozici Vám je i knihařské zázemí pro tvorbu knih, katalogů, kalendářů a dalších tištěných materiálů.

Grafické studio a fotoateliér

Pomůžeme Vám k lepší a dobře čitelné prezentaci. Sjednotíme vizuální prvky Vaší společnosti. Připravíme pro vás logo, vývěsní štít a další grafické materiály. Pro pozdější použití Vám připravíme veškerou grafiku v žádaných formátech. Zajistíme pro Vás kompletní služby. Nemusíte náročně shánět podklady pro výrobu webových stránek, začlenění zboží do e-shopu, nebo doprovodné fotografie pro účely prezentace Vaší firmy.

Využíváme dobré znalosti regionu České Budějovice a jižních Čech, vazeb mezi obory i dodavateli. Dokážeme Vám navrhnout marketingovou strategii na míru. Doporučíme Vám formu prezentace se zacílením na skutečné zákazníky. Vždy dbáme na citlivý výtvarný projev, kvalitní řemeslné zpracování a samozřejmě i odpovídající, příznivou cenu.

 

PRACOVIŠTĚ: EXTERIÉR / INTERIÉR

 

TÝM

HISTORIE

studio 1.jpg

Reference


Reference

SCROLL DOWN

Reference


Reference