KARMÁŠEK – Reklamní agentura, grafické studio, fotoateliér & tiskárna v Českých Budějovicích

Výstavní síň

A tak jedno po druhém začínají se více či méně mechanizovat řemesla, jež v minulosti sloužila pracujícímu člověku jako prostředek k dosažení kultury, takže nyní jen některé oblasti, jako je komponování hudby, malování obrazů či pronášení přednášek v rádiu, vyžadují skutečnou odpovědnost a dovednosti člověka, který se jim věnuje. Všech ostatních pracovníků se dotýkají pouze záležitosti ekonomické.

Eric Gill, Esej o typografii, Sheed and Ward, 1936, česky Rubato, 2014

Naše výstavní síň představuje protiváhu k tomuto vývoji. Pořádáme v ní výstavy, přednášky, školení, soutěže nebo jiné happeningy.

DOA 2018

DOA 2018

Rádi jsme opet po roce poskytli prostory výstavní síně k uspořádání zahájení Dne otevřených ateliérů 2018 a následně k pořádání design marketu a módní přehlídky Esse Shop Gallery Space. Všechno vyšlo výborně, včetně počasí. 

Charming Night (2)

Charming Night (2)

První blok vystoupení proběhl vevnitř v síni, druhý v propojení síně a tiskárny - prostoru ze štětovnic a roštů, třetí už za tmy na koberci na dvoře vedle platanu. 

Zahájení DOA 2017

Zahájení DOA 2017

Vernisáž výstavy Jana Mahra Monochromní variace.

Charming Night (1)

Charming Night (1)

Natali Sagres, Zuzana Mahir MichlováMilan Jirák uspořádali v síni sérii tribal fusion vystoupení. Podle místa kde probíhala byla uspořádána do tří částí. 

DOA přednáška a přehlídka

DOA 2017

Přednáška Tomáše Zdvihala o architektuře Vorarlberska, módní přehlídka Míny MládkovéEsse Shop Gallery Space.

Pavla Kroupová Žádná odpověď

Pavla Kroupová
Žádná odpověď

2. prosince 2016 18.00 hod.

Výstava obrazů a fotogarafií Pavly Kroupové. Pavla Kroupová je absolventka pražské Akademie výtvarných umění. Vystudovala v ateliérech malby u Jiřího Sopka a kresby u Jitky Svobodové. Poté se věnovala nejdříve především dětem a rodině, později propagační grafice a dětské ilustraci nebo také výtvarné spolupráci s architektonickou kanceláří jejího manžela Ivana Kroupy.

Více

Pro tiskárnu Karmášek pracovala externě na některých propagačních projektech a vytvořila řadu grafických knižních úprav, z nichž jedna obdržela na jubilejním 20. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě cenu za nejkrásnější naučnou knihu.

K volné tvorbě se vrátila před zhruba 8mi lety díky zájmu a podpoře přátel, majitelů a zřizovatelů několika galerií. Její čtvrtá samostatná výstava ji poprvé představuje také jako fotografku. Fotografie pořízené na studených a divokých plážích skotských Hebrid původně vznikaly spíše jako poznámky z cest, jako záznamy k inspiraci pro obrazy. Později se autorka rozhodla ponechat je v jejich syrové podobě a doplnit jimi výstavu svých ubrouskových obrazů. V kontrastu s romanticko naivisticky působícími plátny vytvářejí kompaktní a navzájem se doplňující celek.

Je to spojování náhodných útvarů s mými vlastními asociacemi. Jako potkávání. Jako zachycování nějakých signálů a volání. Odpovědi na nepoložené otázky. Věštění z kávové dliny" říká autorka a dodává: "Není to obraz jedné krajiny, je to součet pohledů na krajinu, v různých časech a vzdálenostech, množina krajin, složenina makro a mikro pohledů. Perspektiva se mění a láme s úhlem pohledu a vzdáleností pozorovatele. Přitom je vše vnímáno současně... mísení a prolínání. Kvantum krajin... být na více místech najednou, tam kdes byl a kam půjdeš. Krajina jako symbol pro cestu, putování myšlenek, asociací, pocitů. A není to ani krajina, je to samotný obraz pocitů mísících se dohromady a prolínajících se navzájem... linky a barevné skvrny vyplouvají a ztrácejí se, zůstávají jako myšlenkové dimenze zatímco žiješ jinou realitu.

Bílá plocha není barva, ale bílé místo, prostor pro sny, místo k odcházení, vědomí a nevědomí, ztracený svět, jiná dimenze, kde se můžeš schovat i ztratit. Nalepuji na obrazy ornamentální papír, vloženou věc "z jiného světa" reálnou, protože je už vyrobená, koupená, potvrzená, všeobecně používaná kýmkoli a  jakkoli. Vkládám útržek, zbytek, jako stopu reality, indicii k návratu.

Můžete si dovolit myšlenky a pocity nechat volně plynout. Je to nacházení něčeho, co jste nehledali. Moje obrazy mají občas pohádkové názvy, abych umocnila jejich snovousurrealistickou náladu. Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co…

Objednávkový formulář