L1050749.JPG
R0001084 mala velikost.jpg
L1050749.JPG

Výstavní síň


SCROLL DOWN

Výstavní síň


 

Výstavní síň

A tak jedno po druhém začínají se více či méně mechanizovat řemesla, jež v minulosti sloužila pracujícímu člověku jako prostředek k dosažení kultury, takže nyní jen některé oblasti, jako je komponování hudby, malování obrazů či pronášení přednášek v rádiu, vyžadují skutečnou odpovědnost a dovednosti člověka, který se jim věnuje. Všech ostatních pracovníků se dotýkají pouze záležitosti ekonomické.

Eric Gill, Esej o typografii, Sheed and Ward, 1936, česky Rubato, 2014

 Výstavní síň představuje protiváhu k tomuto vývoji. Pořádáme v ní výstavy, přednášky, školení, nebo soutěže.

 
R0001084 mala velikost.jpg

Akce


Akce


 

Akce

9

DOA 2017: Přednáška Tomáše Zdvihala o architektuře Vorarlberska,
módní přehlídka Míny Mládkové z Esse Shop Gallery Space

8

Zahájení DOA 2017
Vernisáž výstavy Jana Mahra "Monochromní variace"

7

cafe_chalupecky_budejoviceA3_TISK.jpg

6

Pavla Kroupová je absolventka pražské Akademie výtvarných umění. Vystudovala v ateliérech malby u Jiřího Sopka a kresby u Jitky Svobodové. Poté se věnovala nejdříve především dětem a rodině, později propagační grafice a dětské ilustraci nebo také výtvarné spolupráci s architektonickou kanceláří jejího manžela Ivana Kroupy.

Pro tiskárnu Karmášek pracovala externě na některých propagačních projektech a vytvořila řadu grafických knižních úprav z nichž jedna obdržela na jubilejním 20. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě cenu za nejkrásnější naučnou knihu.

K volné tvorbě se vrátila před zhruba 8mi lety díky zájmu a podpoře přátel, majitelů a zřizovatelů několika galerií. Její čtvrtá samostatná výstava ji poprvé představuje také jako fotografku. Fotografie pořízené na studených a divokých plážích skotských Hebrid původně vznikaly spíše jako poznámky z cest, jako záznamy k inspiraci pro obrazy. Později se autorka rozhodla ponechat je v jejich syrové podobě a doplnit jimi výstavu svých “ubrouskových“ obrazů. V kontrastu s romanticko naivisticky působícími plátny vytvářejí kompaktní a navzájem se doplňující celek.

"Je to spojování náhodných útvarů s mými vlastními asociacemi. Jako potkávání. Jako zachycování nějakých signálů a volání. Odpovědi na nepoložené otázky. Věštění z kávové sedliny" říká autorka a dodává: "Není to obraz jedné krajiny, je to součet pohledů na krajinu, v různých časech a vzdálenostech, množina krajin, složenina makro a mikro pohledů. Perspektiva se mění a láme s úlem pohledu a vzdáleností pozorovatele. Přitom je vše vnímáno současně... mísení a prolínání. Kvantum krajin... být na více místech najednou, tam kdes byl a kam půjdeš. Krajina jako symbol pro cestu, putování myšlenek, asociací, pocitů. A není to ani krajina, je to samotný obraz pocitů mísících se dohromady a prolínajících se navzájem... linky a barevné skvrny vyplouvají a ztrácejí se, zůstávají jako myšlenkové dimenze zatímco žiješ jinou realitu.

Bílá plocha není barva, ale bílé místo, prostor pro sny, místo k odcházení, vědomí a nevědomí, ztracený svět, jiná dimenze, kde se můžeš schovat i ztratit. Nalepuji na obrazy ornamentální papír, vloženou věc "z jiného světa" reálnou, protože je už vyrobená, koupená, potvrzená, všeobecně používaná kýmkoli a jakkoli. Vkládám útržek, zbytek, jako stopu reality, indicii k návratu.

Můžete si dovolit myšlenky a pocity nechat volně plynout. Je to nacházení něčeho, co jste nehledali. Moje obrazy mají občas pohádkové názvy, abych umocnila jejich snovousurrealistickou náladu. Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co…"

5

Cars & Trains
18/9/2016, 20.00 hod.

4

Rintala Eggertsson Architects

3

25/6/2015 v 19.00 hodin
vernisáž výstavy (super)market architecture 2.0
rakouské architektonické kanceláře archinauten

2

20/6/2015 v 15.00 hodin
křest nové knihy architekta Ivana Kroupy a otevření výstavní síně

1

29/5/15 v 15.30 hodin
člověk ~ temperament ~ hudba
seminář vedený Ivanou Bažantovou