KARMÁŠEK – Reklamní agentura, grafické studio, fotoateliér & tiskárna v Českých Budějovicích

Výstavní síň

A tak jedno po druhém začínají se více či méně mechanizovat řemesla, jež v minulosti sloužila pracujícímu člověku jako prostředek k dosažení kultury, takže nyní jen některé oblasti, jako je komponování hudby, malování obrazů či pronášení přednášek v rádiu, vyžadují skutečnou odpovědnost a dovednosti člověka, který se jim věnuje. Všech ostatních pracovníků se dotýkají pouze záležitosti ekonomické.

Eric Gill, Esej o typografii, Sheed and Ward, 1936, česky Rubato, 2014

Naše výstavní síň představuje protiváhu k tomuto vývoji. Pořádáme v ní výstavy, přednášky, školení, soutěže nebo jiné happeningy.

Café Chalupecký

Café Chalupecký

22. dubna 2017, 18.00 hod.

Setkání u příležitosti křtu knihy Obhájce moderního umění, která pojednává o textech Jindřicha Chalupeckého z období 30. a 40. let minulého století.

Více

Na setkání vystoupil autork knihy Zdeněk Brdek a další hosté. Součástí bylo čtení Chalupeckého textů v podání umělce Davida Helána. Akce se konala ve spolupráci s festivalem Literature žije!

Cars & Trains

Cars & Trains

18/9/2016, 20.00 hod.

Koncert amerického folktronického multiinstrumentalisty Toma Fillepa.

Černobílé fotky z otevření

Otevření síně

Černobílé fotky z otevření výstavní síně 20. června 2015.

Pavla Kroupová Žádná odpověď

Pavla Kroupová
Žádná odpověď

2. prosince 2016 18.00 hod.

Výstava obrazů a fotogarafií Pavly Kroupové. Pavla Kroupová je absolventka pražské Akademie výtvarných umění. Vystudovala v ateliérech malby u Jiřího Sopka a kresby u Jitky Svobodové. Poté se věnovala nejdříve především dětem a rodině, později propagační grafice a dětské ilustraci nebo také výtvarné spolupráci s architektonickou kanceláří jejího manžela Ivana Kroupy.

Více

Pro tiskárnu Karmášek pracovala externě na některých propagačních projektech a vytvořila řadu grafických knižních úprav, z nichž jedna obdržela na jubilejním 20. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě cenu za nejkrásnější naučnou knihu.

K volné tvorbě se vrátila před zhruba 8mi lety díky zájmu a podpoře přátel, majitelů a zřizovatelů několika galerií. Její čtvrtá samostatná výstava ji poprvé představuje také jako fotografku. Fotografie pořízené na studených a divokých plážích skotských Hebrid původně vznikaly spíše jako poznámky z cest, jako záznamy k inspiraci pro obrazy. Později se autorka rozhodla ponechat je v jejich syrové podobě a doplnit jimi výstavu svých ubrouskových obrazů. V kontrastu s romanticko naivisticky působícími plátny vytvářejí kompaktní a navzájem se doplňující celek.

Je to spojování náhodných útvarů s mými vlastními asociacemi. Jako potkávání. Jako zachycování nějakých signálů a volání. Odpovědi na nepoložené otázky. Věštění z kávové dliny" říká autorka a dodává: "Není to obraz jedné krajiny, je to součet pohledů na krajinu, v různých časech a vzdálenostech, množina krajin, složenina makro a mikro pohledů. Perspektiva se mění a láme s úhlem pohledu a vzdáleností pozorovatele. Přitom je vše vnímáno současně... mísení a prolínání. Kvantum krajin... být na více místech najednou, tam kdes byl a kam půjdeš. Krajina jako symbol pro cestu, putování myšlenek, asociací, pocitů. A není to ani krajina, je to samotný obraz pocitů mísících se dohromady a prolínajících se navzájem... linky a barevné skvrny vyplouvají a ztrácejí se, zůstávají jako myšlenkové dimenze zatímco žiješ jinou realitu.

Bílá plocha není barva, ale bílé místo, prostor pro sny, místo k odcházení, vědomí a nevědomí, ztracený svět, jiná dimenze, kde se můžeš schovat i ztratit. Nalepuji na obrazy ornamentální papír, vloženou věc "z jiného světa" reálnou, protože je už vyrobená, koupená, potvrzená, všeobecně používaná kýmkoli a  jakkoli. Vkládám útržek, zbytek, jako stopu reality, indicii k návratu.

Můžete si dovolit myšlenky a pocity nechat volně plynout. Je to nacházení něčeho, co jste nehledali. Moje obrazy mají občas pohádkové názvy, abych umocnila jejich snovousurrealistickou náladu. Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co…

Rintala Eggertsson Architects

Rintala Eggertsson Architects

19. listopadu 2015 18.00 hod.

Přednáška norského architekta Sami Rintaly a výstava jeho realizací.

Archinauten

archinauten

25. června 2015 v 19.00 hod.

Vernisáž výstavy (super)market architecture 2.0 rakouské architektonické kanceláře archinauten.

Objednávkový formulář